DIGITALA VÄGAR TILL FÖRBÄTTRAD PSYKISK HÄLSA FÖR OCH MED BARN OCH UNGA

UPPDRAG

Jag jobbade som konsult hos Usify och vårt team blev underkonsulter för RISE som fick ett prestigefyllt uppdrag av Region Stockholm. Min roll och uppgift var att tillsammans med tjänstedesigners skapa en visualisering av insikter från kartläggning och behovsanalys. Syftet med uppdraget var främst att kartlägga aktörer som erbjuder befintliga digitala tjänster för psykisk hälsa och ohälsa, att identifiera förutsättningarna på systemnivå samt kartlägga användargruppens behov (barn och unga vuxna 0–25 år). Detta för att ge underlag till bl.a. politiker att prioritera insatser samt utveckling av en generisk modell för att identifiera behov av system- och tjänsteinnovation.

LÖSNING

Uppdraget började hos tjänstedesignteamet som intervjuade, analyserade, och samlade insikter, för mig som skulle visualisera var det viktigt att börja jobba på visualiseringen parallellt med dem redan i början och även vara med några tillfällen i deras process för att kunna förstå och bli så insatt som möjligt i ämnet. En till viktig aspekt var inte bara att man skulle visualisera slutresultatet utan man skulle också använda tidiga skisser som ett slags "trigger-material" under processen som kan hjälpa till att väcka nya frågor och insikter på t.ex workshops och kundmöten. 

TJÄNSTER:
Analys
Visualisering
Grafisk formgivning
Illustration

DIGITALA VÄGAR TILL FÖRBÄTTRAD PSYKISK HÄLSA FÖR OCH MED BARN OCH UNGA

Behöver ni hjälp med visualisering eller infografik?

Kontakt

Marisa Wang Pallin
Email: marisa@spiritarts.net
Tel: +46 (0) 765 63 53 75

Länkar

Portfolio